Usluge

Usluge za naše klijente

Naš servis je naša vizit karta. Prvi kontakt između Vas i Sineka je od ključnog značaja za dalju saradnju.


Konsalting i planiranje

Izrada i planiranje Vaših prozora zahteva visok stepen posvećenosti. Nije samo masa prozora od presudnog značaja već i lokacija kao i sama izgradnja objekta - da bi se Vaš prozor uklopio u dizajn objekta i obezbedio prijatnu klimu. Sa pravim prozorima možete da uštedite i do 50% na troškovima grejanja.
Iz tog razloga mi radije nakon inicijalne ponude izlazimo na teren i na licu mesta se konsultujemo sa kupcem.


Izrada i isporuka

Za izradu i isporuku prozora kod nas odgovara menadžer, lično. Mi pružamo našim klijentima superiornu garanciju na naše proizvode. To zahteva detaljnu kontrolu kvaliteta za vreme izrade, transporta i istovara naših proizvoda.


Instalacija i odlaganje

Instalaciju naših prozora vršie ekipe stručnih montera sa višegodišnjim iskustvom u montaži prozora. Prozori se montiraju po ustaljenoj proceduri. Nakon montaže, naši tehničati ostavljaju prostor čist i u zatečenom stanju.
Kod renoviranja stare prozore uklanja SINEKO i odlaže ih propisno. Odlaganje starih prozora takođe ulazi u cenu.