ALUMINIJUMSKI PROZORI
AWS 90
AWS 90 prozori sa osnovnom dubinom od 90 mm kombinuju prednosti aluminijuma sa maksimalnom toplotnom izolacijom za održivu arhitekturu orijentisanu ka dizajnu
Osnovne dubine od 90mm, AWS 90 nudi sveobuhvatni modularni sistem prozora uključujući nove sertifikate pasivnih kuća. Sve podvarijante AWS serije koji ima maksimalnu termičku izolaciju, prestavljaju savršenu kombinaciju strukturnih uslova sa najvećim mogućim stepenom arhitektonske slobode dizajna.
AWS 90 i njegove uske širine lica i ugrađeni otvori omogućavaju realizaciju harmoničnih aluminijumskih blokova prozora, kako u pojedinačnim, tako sada i u dizajnima sa duplim otvorima. Sa osnovnom dubinomod 95mm, čak i standardi pasivne kuć emogu biti dosegnuti.

ENRGIJA

 • AWS 90.SI+ sertifikat pasivne kuće kao rezultat unapređene toplotne izolacije od Uf ≤ 0,8 W/(m²K)
 • Optimizovana izolaciona zona sa izolacionim komorama ispunjenim penom
 • Mogu biti korišćene velike debljine stakala

DIZAJN

 • AVS 90 BS.SI + sa skrivenim ventilima i neprozirnog izgleda: vitko lice širine od 77 mm
 • Blok prozori sada i sa duplim ventilima
 • Paletu boja možete pogledati
  ovde.image

AUTOMATIZACIJA

 • Može se kombinovati sa Schüco TipTronic-om

BEZBEDNOST

 • Schüco AvanTec SimplySmart skriveni sistem zabravljivanja
 • Otpornost na provalnike dostupna do RC 1 N, RC 2 i RC 3

NAPREDNE FUNKCIJE

 • Varijante s amaksimalnom termičkom izolacijom koje postižu standard pasivnih kuća
 • Blok prozori bez vidljivih ispusta
 • Aluminijumski sistemi prozora sa "zelenim" komponentama: izolacione šipke, zaptivači za penu i zastakljivanje značajnih proporcije od obnovljivih, sirovih materijala, testirani profili i izolacija kao serijski proizvod - sertifikacija za bio-bazirane proizvode kroz TÜV quality seal DIN CERTCO
 • Pristupačno otvaranja i duplo ventiliranje

NAPREDNE FUNKCIJE

 • Varijante s amaksimalnom termičkom izolacijom koje postižu standard pasivnih kuća
 • Blok prozori bez vidljivih ispusta
 • Aluminijumski sistemi prozora sa "zelenim" komponentama: izolacione šipke, zaptivači za penu i zastakljivanje značajnih proporcije od obnovljivih, sirovih materijala, testirani profili i izolacija kao serijski proizvod - sertifikacija za bio-bazirane proizvode kroz TÜV quality seal DIN CERTCO
 • Pristupačno otvaranja i duplo ventiliranje

PREDNOSTI U IZRADI

 • Blokovi bez lepljenja dostupni uz standard pasivne kuće

PREDNOSTI U IZRADI

 • Blokovi bez lepljenja dostupni uz standard pasivne kuće
AWS 75
Fleksibilna standardna serija prozora sa maksimalnom toplotnom izolacijom i Schuco SimpliSmart tehnologijom, koja je optimizovana za izradu.
U osnovnoj dubini od 75 mm, Schuco prozor: AVS modularni sistem nudi SI dizajn (super izolacija) koji kombinuju maksimalnu toplotnu izolaciju sa impresivnim osobinama u pogledu funkcije, dizajna i izrade. Standardna serija - prozor AVS 75.SI + - ima izvanrednu toplotnu izolaciju sa širinom od 117 mm. Sa kontinuiranom centralnom zaptivkom i novim staklima za dodatnu izolaciju, Schuco SimpliSmart tehnologija omogućava efikasniju izradu. U kombinaciji sa novom Schuco AVANTEC SimpliSmart generacijom mehaničkih okova, postavljanje može da se obavi znatno brže.
Kao blok-prozor sa skrivenim ventilacionim okvirom, prozor AVS 75 BS.SI + ispunjava najviše zahteve u pogledu arhitekture, zahvaljujući svom tankom dizajnu i maksimalnoj transparentnosti.
AVS 75 VF.SI + je baziran na blok prozoru Schuco i specijalno dizajniran za ekonomsku izgradnju ribbon prozora sa spratnom visinom zastakljivanja sa homogenom izgledom.

ENRGIJA

 • Uf vrednosti od 0.92 W/(m²K) za aluminijumske prozore sa maksimalnom termičkom izolacijom
 • Uf vrednost = 1.2 W/(m²K) sa 117 mm širine sa lica, Uw vrednost = 0.90 W/(m²K) i Ug vrednost = 0.6 W/(m²K)
 • Centralni zaptivač sa perajima u mikrocelularnom gumenom dizajnu
 • Prozor blok sistem varijante sa izvanrednom toplotnom izolacijom

DIZAJN

 • Atraktivan dizajn, opcije: AVS 75 BS.SI + sa skrivenom ventilacijom, kao blok prozor i AVS 75 VF.SI + sa mullion/transom izgledom
 • Opciono otvor u standardnom i RL (Residential Line) stilu
 • Paletu boja možete pogledati
  ovde.image

AUTOMATIZACIJA

 • Motorizovana rešenja moguća uz Schuco tiptronic

BEZBEDNOST

 • Otpornost na provalnike do RC 3

NAPREDNE FUNKCIJE

 • Varijante s amaksimalnom termičkom izolacijom koje postižu standard pasivnih kuća
 • Blok prozori bez vidljivih ispusta
 • Aluminijumski sistemi prozora sa "zelenim" komponentama: izolacione šipke, zaptivači za penu i zastakljivanje značajnih proporcije od obnovljivih, sirovih materijala, testirani profili i izolacija kao serijski proizvod - sertifikacija za bio-bazirane proizvode kroz TÜV quality seal DIN CERTCO
 • Pristupačno otvaranja i duplo ventiliranje

NAPREDNE FUNKCIJE

 • Varijante s amaksimalnom termičkom izolacijom koje postižu standard pasivnih kuća
 • Blok prozori bez vidljivih ispusta
 • Aluminijumski sistemi prozora sa "zelenim" komponentama: izolacione šipke, zaptivači za penu i zastakljivanje značajnih proporcije od obnovljivih, sirovih materijala, testirani profili i izolacija kao serijski proizvod - sertifikacija za bio-bazirane proizvode kroz TÜV quality seal DIN CERTCO
 • Pristupačno otvaranja i duplo ventiliranje

PREDNOSTI U IZRADI

 • Blokovi bez lepljenja dostupni uz standard pasivne kuće

PREDNOSTI U IZRADI

 • Blokovi bez lepljenja dostupni uz standard pasivne kuće